01.01.2018թ.-01.07.2018թ. դպրոցի նախահաշվի ամփոփ հաշվետվությունը

Գագարինի միջնակարգ դպրոցի 01.01.2018թ.-01.07.2018թ. նախահաշվի ամփոփ հաշվետվությունը /երկրորդ եռամսյակ/ File

Չդասակարգված

01-01-2018թ.-01.07.2018թ. դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվություն

Գագարինի միջնակարգ դպրոցի դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվություն  /երկրորդ եռամսյակ/ – File

Չդասակարգված

2018թ. ֆինանսական հաշվետվություններ

fin-1  դրամական միջոցների հոսքեր

fin-2 ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ

 

Չդասակարգված

2017թ. կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

File2 2017թ. կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

Չդասակարգված

2017թ. կատարված ծախսերի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն

File1 Գագարինի միջնակարգ դպրոցի 2017թ. կատարված ծախսերի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվության լուսապատճենը

Չդասակարգված

2018թ. Գագարինի միջնակարգ դպրոցի բյուջեի նախագիծ

<<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գագարինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի բյուջի նախագծի լուսապատճենը  File

Չդասակարգված

2017 թ. բյուջեի նախագիծ (նախնական տարբերակ)

Գագարինի միջնակարգ դպրոցի 2017թ. բյուջեի նախագիծը /նախնական տարբերակ/  Փաստաթղթի լուսապաճենը

Չդասակարգված

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ

dsc03761<< ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱԳԱՐԻՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ >> ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷՋ

Չդասակարգված